Romanovske ovce - sa srcem.


Mi smo mlada farma i bavimo se gajenjem romanovskih ovaca u Srbiji. Prva grla smo nabavili u januaru 2014. godine, nakon jednogodišnjeg informisanja, učenja i obilaženja drugih farmi ovaca. Vremenom, naše znanja, iskustva, ali i ljubav prema ovoj rasi raste. A glavna želja nam je da lepo negujemo naše ovce i da nastavimo da razvijamo ovu plemenitu rasu stavljajući akcenat na selekciju i priplod.
Pre same ideje za osnivanjem farme, znanje o ovčarstvu i ovcama nam je bilo dosta skromno. Jedina vodilja pri izboru rase koju bi gajili, bila nam je ekonomska održivost. Nju smo videli pre svega u proizvodnji konzumnih jagnjadi, a obzirom na prilike i tržište kod nas, zaključili smo da bi plodnost bila odlučujući faktor. 

Romanovska ovca, kao najplodnija, je bila logičan nastavak priče. Ali obzirom da je ovu rasu u Srbiji tada gajilo svega nekoliko odgajivača, nabavka grla i nije išla tako lako. Posebnu poteškoću predstavljalo je to, da naša država nije priznavala ovu rasu. Zvanični papiri se nisu vodili, pa su kvalitet, poreklo i čistoća krvi, uvek bili znak pitanja. Obzirom da je u ponudi bilo veoma malo ženskih priplodnih grla, prve nabavljene ovce su zapravo bili melezi romanovske ovce. Najveći broj romanovskih ovaca nabavili smo na leto 2014. godine od, u to vreme, vodećih odgajivača ove rase kod nas.

Farma trenutno broji oko 60 odraslih grla sa tendencijom rasta. U priplod smo od skora uveli i dva mlada ovna češke krvi, od kojih očekujemo poboljšanje genetike, a sa kojima smo započeli i proces umatičenja. 

Godina 2016 za našu farmu je godina uvećanja stada, proširenja kapaciteta i podizanja kriterijuma u selekciji na viši nivo.
Naši ovnovi.


Vesti.

Naši ovnovi Olavi, Ilija, Samson i Simeon. 
Zbog proširenja, a u potrazi što bolje genetike, zimus je na farmu pristigao i ovan Simeon (prvi sa desne strane). Njegovu prvu jagnjad očekujemo u rano leto.

U iščekivanju najboljeg, a vezano za proces preumatičenja, nadamo se da ćemo veoma brzo u ponudi imati i umatičenu romanovsku jagnjad. 

Izviđač.


Prolećno jagnjenje 2016.

Prvi deo prolećnog jagnjenja 2016 je protekao veoma lepo. Veliki broj ovaca, među kojima i jedna prvojagnjenka, su ojagnjili trojke, a imali smo i dve četvorke. Jaganjci lepo rastu i igraju se. 
Drugi deo jagnjenja očekujemo u maju, kada nam se jagnje šilježice.

Slana sa svojim četvorkama.


Melezi romanovske ovce.

Već i prvoj F1 generaciji meleži romanovske ovce odlikuju se izuzetnom plodnošću. Istraživanja govore da melezi do 25% krvi romanovske rase zadržavaju policikličnost i plodnost do 220%. Brojni primeri i fotografije sa domaćih foruma potvrđuju ovu tvrdnju.

Na slici četvorke prolećnog jagnjenja 2016 sa naše farme. Ovca je melez bergamo-romanov, dakle 50% krvi romanovske ovce i ovo su joj druge četvorke kod nas.

Powered by WebExpress