ROMANOVSKE OVCE - SA SRCEM


MI SMO MLADA FARMA I BAVIMO SE GAJENJEM ROMANOVSKIH OVACA U SRBIJI. PRVA GRLA SMO NABAVILI U JANUARU 2014, NAKON JEDNOGODIŠNJEG INFORMISANJA, UČENJA I OBILAŽENJA DRUGIH FARMI OVACA. VREMENOM, NAŠE ZNANJA, ISKUSTVA, ALI I LJUBAV PREMA OVOJ RASI RASTE. A GLAVNA ŽELJA NAM JE DA LEPO NEGUJEMO NAŠE OVCE I DA NASTAVIMO DA RAZVIJAMO OVU PLEMENITU RASU, STAVLJAJUĆI AKCENAT NA SELEKCIJU I PRIPLOD.

Pre same ideje za osnivanjem farme, znanje o ovčarstvu i ovcama nam je bilo dosta skromno. Jedina vodilja pri izboru rase koju bi gajili, bila nam je ekonomska održivost. Nju smo videli pre svega u proizvodnji konzumnih jagnjadi, a obzirom na prilike i tržište kod nas, zaključili smo da bi plodnost bila odlučujući faktor. Romanovska ovca, kao najplodnija, je bila logičan nastavak priče. Ali obzirom da je ovu rasu u Srbiji tada gajilo svega nekoliko odgajivača, nabavka grla i nije išla tako lako. Posebnu poteškoću predstavljalo je to, da naša država nije priznavala ovu rasu.

Najveći broj romanovskih ovaca nabavili smo na leto 2014. godine od, u to vreme, vodećih odgajivača ove rase kod nas. Krajem 2014 država je priznala ovu rasu, a već u proleće 2015. na našu farmu su stigla prva umatičena grla. Farma od momenta osnivanja u kontinuitetu raste, tako da smo 2017. došli do 100 plodkinja romanovke rase u 8 krvih linija i 6 umatičenih ovnova u 5 linija, što češke, što ruske krvi. Planirano težište rada u narednim godinama je pre svega na podizanju selekcijiskih kriterijuma na viši nivo. 
Momci

Vesti

PROCES UMATIČENJA STADA JE U ZAVRŠNOJ FAZI I OKO DVE TREĆINE PLODKINJA SU NAM VEĆ UMATIČENE. KAO NASTAVAK OVE PRIČE, NA FARMU JE U 2017. PRISTIGLA I SVEŽA KRV U VIDU ČETIRI MLADA UMATIČENA OVNA. 

OD SLEDEĆE GODINE U PONUDI ĆEMO IMATI JAGNJAD, KAKO ČEŠKIH, TAKO I RUSKIH LINIJA GOTOVO TOKOM CELE GODINE, O ČEMU SMO DO SKORA MOGLI SAMO DA MAŠTAMO.

U trku.

mala - srednja farma

PORED REDOVNIH AKTIVNOSTI, KAO ŠTO SU JAGNJENJA, PRIPUSTI, SELEKCIJA I SL. U GODINI 2017 SMO TAKOĐE RADILI I NA PROŠIRENJU. PO PRVI PUT NA FARMI SMO DOSTIGLI CIFRU OD 100 PLODKINJA ROMANOVKSE RASE. U BUDUĆNOSTI PLANIRAMO DA NA FARMI UVEK IMAMO GRLA KAKO RUSKE, TAKO I ČEŠKE GENETIKE. 

Ilija

Ilija

NA FARMI TRENUTNO (KRAJ 2017) IMAMO 6 UMATIČENIH OVNOVA, ŠTO RUSKE , ŠTO ČEŠKE KRVI. ONI SU JOŠ UVEK MLADI I RAZVIJAJU SE. MEĐUTIM, POSLEDNJI PUT KADA SMO MERILI OVNA ILIJU, STAROSTI NEŠTO PREKO 2,5 GOD. VAGA JE POKAZALA 103 KG! 

 NORMALNO JE DA OVNOVI ČEŠKIH LINIJA IMAJU VEĆE GABARITE I DA SU TEŽI, ALI I SAMI ČESI GRLA PREKO 100KG NAZIVAJU VANSERIJSKIM. ILIJA ĆE VEROVATNO JOŠ RASTI I NA NAŠOJ FARMI OSTAVITI DOSTA POTOMAKA, A RAZLOG VIŠE JESTE I TO DA JE IZ LEGLA ČETVORKI.

Powered by WebExpress